Økonomi

Her er vores regnskab og det aktuelle budget.

 

Realiseret 2016

 

Budget 2016

 

Budget 2017

Indtægter:

         

Boligafgift

736.087

 

736.688

 

744.000

Lejeindtægt Fælleshus

500

 

500

 

0

Boligafgift, reg. for udbygning

10.980

 

10.980

 

10.980

Indtægter i alt

747.567

 

748.168

 

754.980

           

Udgifter

         

Drift af fælleshus

168.528

 

111.186

 

217.094

Drift af fællesarealer

12.686

 

13.000

 

13.000

Øvrige fællesomkostninger (incl.bygn.vedl.)

381.204

 

255.423

 

268.259

Driftsomkostninger

562.418

 

379.609

 

498.353

           

Resultat før renter

185.149

 

368.559

 

256.627

           

Renteindtægter

386

 

200

 

200

Finansielle omkostninger

-145.997

 

-116.300

 

-67.202

           

Årets resultat

39.538

 

252.459

 

189.625

           

Forslag til resultatdisponering:

         

Overført til "Reserveret til vedligeholdelse"

148.569

 

148.569

 

151.540

Anvendt/Budgetteret Bygningsvedligehold

-130.964

 

ej budgetteret

 

ej budgetteret

Anvendt til nye køkkenelementer etc.

-75.000

 

0

 

-76.530

Ovf. til investerings/budgetoverskridelser

153.875

 

153.875

 

156.952

Overført til "Andre reserver"

96.480

 

302.444

 

231.962

           

Betalte prioritetsafdrag

14.254

 

14.254

 

0

Indeksregulering af indekslån

-117

 

-117

 

0

Overført restandel af årets resultat

-71.079

 

-64.122

 

-42.337

Overført til "Overført resultat"

-56.942

 

-49.985

 

-42.337

I alt

39.538

 

252.459

 

189.625

 

 

Budget og regnskab giver følgende boligafgift frem til 30. april 2018 og andelsværdi pr. 31. december 2016

  Boligafgift   Andelsværdi
A-hus: 4.013   1.261.419
B-hus: 3.596   1.130.051
C-hus: 2.708   850.972
D-hus: 2.442   767.286
Forrige side: Diverse Næste side: Bestyrelsen