Ombygninger og ændringer

Ombygninger og udvidelse af husene
Alle bygningsmæssige ændringer på husene skal jfr. foreningens vedtægter forinden godkendes af bestyrelsen. 

De enkelte huses muligheder og ret til at bygge ud er nøje fastlagt i en deklaration, som er tinglyst for boligforeningen. Spørg bestyrelsen herom.

I forbindelse med udbygninger og andet, der har synlige konsekvenser for naboerne, skal bestyrelsen arrangere en høring, hvor berørte naboer kan få mulighed for at afgive bemærkninger/forslag til udbygningen. Bestyrelsen skal herefter sikre, at der ved udbygningen tages rimelige hensyn til de berørte naboers synspunkter. Bestyrelsen skal ligeledes sikre, at udvendige udbygninger foretages, så byggestil og materialevalg følger den øvrige bebyggelse.

Udbygninger betales selv af den enkelte beboer. Udbygning af et hus har ingen konsekvenser for, hvordan det pågældende hus skal bidrage til betaling af udgifter (fordelingstal), idet de oprindelige fordelingstal bibeholdes. Dog bliver huslejen reguleret når udbygninger medfører, at foreningen pålægges ekstra udgifter i form af vedligeholdelse o.l.

Forrige side: Fester og sociale arrangementer Næste side: Hussalg