Brug af fælleshusets stue og 1. sal

Bofællers brug af Fælleshuset
Fælleshuset er til for at blive brugt. De faciliteter og rum, der findes i Fælleshuset er vores alles ejendom. Vi har derfor besluttet, at vi ikke opkræver betaling for brug af Fælleshuset og de faciliteter, som findes i Fælleshuset, så længe det drejer sig om Lysningens egne beboere.

Fælleshusets rum kan bookes af beboerne ved at skrive dette på listen i køkkenet. Fællesspisningen og Lysningens faste traditioner - fastelavnssøndag, julefest lørdagen før 1. søndag i advent o.l. har dog førsteprioritet.

Efter brug af Fælleshusets lokaler skal de som har anvendt lokalerne sørge for oprydning og rengøring.

Bofæller kan booke værelserne på 1. sag til brug for familie og venner. Når værelserne er beboet anbefales det at orientere de øvrige bofæller herom ved at opsætte en seddel ved indgangen i Fælleshuset.

I forbindelse med konfirmationer o.l., hvor flere bofæller samtidig ønsker at benytte Fælleshuset, må disse indbyrdes lave en aftale om, hvem der må bruge huset hvornår (evt. ved lodtrækning). Hvis den part som ikke får mulighed for at bruge Fælleshuset har udgifter ved at leje et andet sted, deles parterne om disse udgifter inden for rimelige rammer.

Brug af Fælleshuset
Stuen på 1. sal er til brug for alle. Her findes bordtennisbord, fodboldspil, tv m.m.

Når børn eller voksne bruger Fælleshuset, skal de rydde op efter sig efter hver gang. Forældrene skal sikre, at børnene husker dette.

Når der holdes fest i Fælleshuset, skal dette ske under hensyntagen til de omkringboende naboer. Høj musik og larmende adfærd skal udfolde sig for lukkede vinduer/døre. Kælderdøren skal anvendes som ind- og udgang, når støjniveauet i Fælleshuset vil være generende for naboerne. Støjende adfærd uden for fælleshuset skal undgås efter normal sengetid.

Forældrene til unge som benytter Fælleshuset, er ansvarlige for at brugen af Fælleshuset sker på en måde, så naboer ikke generes unødigt.

Oprydning efter fester skal ske senest næste dags formiddag. Her er det igen forældrenes ansvar at sikre at rengøringen sker forsvarligt, når børn opg unge benytter Fælleshuset. 

Andres brug af Fælleshuset
Familie, venner og bekendte til bofæller kan få lov til at benytte Fælleshuset til private fester o.l. Brug af fælleshuset af andre, skal altid ske gennem en andelshaver i Lysningen, som også er ansvarlig for at brugen følger den almindelige husorden, og at der sker en rengøring efter brugen.
Det er en forudsætning for brugen af fælleshuset, at en eller flere beboere i Lysningen er med til festen som gæst.

Prisen for en sådan brug af Fælleshuset er sat til kr. 500, som indbetales til kassereren.

NB! Vi har en aftale med Malling Huse om, at beboerne i de to forenninger gensidigt kan benytte hinandens fælleshuse til større begivenheder, hvis det ikke skal benyttes af en familie i foreningen selv.
I sådanne tilfælde betales der ikke for brugen, men der skal ved udlån af vores fælleshus være en person fra Lysningen, der påtager sig ansvaret for udlånet, viser til rette samt sikrer, at alt efterlades i orden.

Henstilling af møbler og andre ting i Fælleshusets stue og 1. sal
Der må kun stilles møbler og andre ting i Fælleshuset eller ændres på møbleringen efter aftale med den gruppe som er ansvarlig for Fælleshusets møblering, eller efter beslutning på et fællesmøde.