Møder og andre beslutningsorganer

Generelt
I en privat andelsboligforening som Lysningen er det nødvendigt at alle beboere deltager i de diskussioner og beslutninger, som hører med til at få fællesskabet til at fungere. Tilsvarende er det nødvendigt, at alle er indstillet på efter tur at gå ind i foreningens forskellige beslutningsorganer, når behov opstår.

Fællesmøder
På Lysningens fællesmøder diskuteres og besluttes alle praktiske og sociale forhold vedrørende fællesskabet.
Se Forretningsorden for fællesmøder

Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager foreningens overordnede og principielle og formelle forhold jvf. vedtægterne.

Generalforsamlingen
Vedtægterne fastlægger generalforsamlingens kompetence. Pr. tradition behandles alle større, principielle beslutninger og beslutninger med større økonomiske konsekvenser normalt på en generalforsamling.

Parcelforeningen
Lysningen udgør sammen med naboforeningen Mallinghuse en såkaldt Storparcel. Denne storparcel ejer den interne vej og den ubebyggede grund mellem Mallinghuse og Lysningen.

Bestyrelsen for storparcellen udgøres af repræsentanter fra Mallinghuse og Lysningen.

Grundejerforeningen Mallinggård
Lysningen er - via parcelforeningen - medlem af grundejerforeningen Mallinggård. Mallinggård består foruden parcelforeningen af Boligforeningen Majsvænget (de "lyserøde huse") og Beder-Malling Boligforenings bebyggelse på Mallinggårdsvej (excl. ældreboligerne) . Grundejerforeningen Mallinggård har ansvaret for diverse fællesarealer og stier i området og som omkranser området. Desuden er grundejerforeningen ansvarlig for vedligeholdelse af Mallinggårdsvej.

Lysningen deltager med en repræsentant i grundejerforeningen.

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup
Lysningen er medlem af Fællesrådet for vores lokalområde og deltager aktivt i Fællesrådets arbejde.

Diverse "stående" udvalg og ad hoc udvalg
Der kan være behov for udvalg, der kan varetage forskellige ansvarsområder i fællesskabet, fx udvalg til de grønne områder og beplantning, udvalg til legeplads og udvalg til Fælleshusets stue og 1. sal og til fælleshusets kælder.

I den udstrækning der findes sådanne udvalg, skal større disponeringer inden for de pågældende områder forelægges de pågældende udvalg eller også skal sådanne forslag tages op på et fællesmøde.

 

Forrige side: Uskrevne regler Næste side: Praktiske opgaver i Lysningen