Praktiske opgaver i Lysningen

Generelt
Et bofællesskab som Lysningen er baseret på, at vi er fælles om at rengøre og vedligeholde de ting, der indgår i vores fællesskab. Herunder er beskrevet de mere formelle arbejdsopgaver i Lysningen. Ud over de formelle opgaver forventes det, at beboerne også er aktive med hensyn til at varetage nødvendige opgaver, når der løbende opstår behov for det - ekstra lugning af fællesarealer, reparation af diverse ting i Fælleshuset o.l.

Arbejdsdage
Foreningen arrangerer arbejdsdage 3-4 gange om året. På arbejdsdage vedligeholdes Fælleshus og fællesområder.

Alle voksne beboere skal deltage i arbejdsdagene. Hvis man er forhindret, kan man efter aftale udføre sin opgave på et andet tidspunkt.

Under arbejdsdagene tages der passende hensyn til, at forældre med mindre børn også skal have mulighed for at passe disse.

Hvis en beboer ikke deltager i en arbejdsdag og ikke udfører sin opgave på et andet tidspunkt, kan bestyrelsen ifølge vedtægterne fastsætte et beløb, som den pågældende beboer skal betale til foreningen, så foreningen kan få arbejdet udført af andre mod betaling. Værdien af eget arbejde fastsættes på generalforsamlingen sammen med vedtagelse af budget. Denne regel bruges dog kun i sjældne tilfælde, da deltagelse i fx arbejdsdage hører med i det sociale fællesskab i Lysningen.

Børn på arbejdsdage: Der forventes deltagelse af børn fra 12 år og op på arbejdsdage med opgaver, som de kan være med til. 

Børn deltager på skift i at være med i forplejning på arbejdsdage. 

Børn kan ikke komme til at skylde arbejdsdage.  

Rengøring af Fælleshus og vedligeholdelse af vej m.m.
Rengøring af Fælleshus, vedligeholdelse af vej og tømning af trailer på genbrugsstationen m.v. udføres af de voksne beboere i fællesskab. De fælles opgaver for en given periode annonceres i Fælleshuset. Alle vælger en opgave og et tidspunkt, når nye skemaer er hængt op. Når opgaven er udført, skal man kvittere herfor på skemaet med navn og dato for, hvornår opgaven er udført.

Hver opgave er normeret til at vare ca. 1½ time. Hvis en opgave kan gennemføres på kortere tid, kan den resterende tid bruges på andre forefaldne fællesopgaver.

For disse fællesopgaver gælder samme regler som for deltagelse i arbejdsdage: Alle skal deltage. (I sjældne tilfælde kan manglende deltagelse medføre at den pågældende beboer må betale et beløb, så opgaven kan udføres af andre mod betaling).

Vedligeholdelse af "de nære" fællesarealer og græsslåning
De fællesarealer i form af græsplæner, buskads, torv, sandkasser m.v. som ligger i nærheden af de enkelte huse, skal løbende passes og vedligeholdes af beboerne i de huse som er naboer til fællesarealerne. Vedligeholdelsen opfatter lugning, oprydning m.v. Husene ud mod græsarealerne - Grønningen, mellem C-husene og ved Fælleshuset - aftaler for hvert område en turnusordning for græsslåning.

Hent lugeplan ved at trykke her

Benzin til plæneklipper findes i grøn dunk i Fælleshusets "teknikrum". Benzin til buskrydder findes i særlig beholder med angivelse af, at det er miljøbenzin (Aspen). Redskaber fyldes op med benzin efter brug. Den der tømmer dunken, fylder den op på en benzintank (de fleste redskaber anvender oktan 95 blyfri). Udlæg refunderes af kassereren.

Snerydning
Vi er fælles om snerydning på de indre stier, så vi alle kan komme sikkert frem, også posten og renovationen. Princippet er, at alle huse rydde et stykke på ca. det dobbelte af det stiareal, som grænser op til huset for at få alle indre stier ryddet.

Snerydningsplan
Hus 3: Stien op til eget hus og op til dørene i fælleshus samt op til containergård (sammen med hus 37)
Hus 5: Ud for 5 og 7
Hus 7: Stien fra hus 7 over til fælleshuset
Hus 9: Ud for hus 9 og ned langs gavlen på hus 9
Hus 11: Ud for 11 og halvdelen af15A
Hus 15A: Halvdelen af 15A og 15B
Hus 15B: Stien langs skur
Hus 17:Ud for 17
Hus 19: Ud for 19 og indgangen ved hus 23
Hus 21: Ud for 21 og ned mod Mallinghuse
Hus 23: Stien fra hus 17 op langs 1. skur
Hus 25: Stien fra 1. skur op til hus 27/29
Hus 27/29: Brandvejen
Hus 31: Ud for eget hus
Hus 33: Ud for eget hus
Hus 35: Ud for eget hus og hen til tværsti
Hus 37: Langs gavlen på eget hus ud mod parkeringsplads og oppe til containergård (sammen med hus 3)


Hent plan ved at trykke her

I tilfælde af stort snefald vil den indre grusvej blive ryddet af en traktor fra maskinstationen.

Faste opgaver

Der findes desuden i Lysningen en række faste opgaver, som på skift varetages af foreningens medlemmer. Dette er fx:

  • Indkøb af basisvarer  + storindkøb 
  • Bogholder og regnskabsfører 
  • Vedligeholder af hjemmeside 
  • Administrator af rengøringsplaner
  • Administrator af fællesspisningen
  • Ansvarlige for maskiner i fælleshusets kælder
  • Ansvarlige for græsslåmaskiner

Foreningens medlemmer skal logge sig ind under "Kun for os" nederst på hjemmesiden for at se, hvem der har de faste opgaver.

De faste opgaver går på skift mellem foreningens medlemmer.