Alle må yde et bidrag til at holde vores udstyr velfungerende

Vi har ingen viceværter eller andre, der er lønnet til at reparere og ordne ting, der ikke virker!

Derfor må alle yde et bidrag, når noget går i stykker. Det være sig maskinerne i vaskekælderen, redskaber og maskiner i Fælleshusets kælder, ting i køkkenet m.m.

Hvis der er behov for at tilkalde håndværkere til reparation af ting i fælleshus eller i husene, som foreningen har ansvar for, skal man normalt informere en fra bestyrelsen, inden håndværker tilkaldes. Hvis dette ikke er muligt, så må den enkelte beboer selv tage ansvar for, at håndværker tilkaldes. På Lysningen.dk - de interne sider - findes oplysninger om håndværkere og andre, til brug, hvis noget går i stykker.

Hvis en beboer har sat en reparation i gang, så skal vedkommende sætte en seddel ved den maskine, der er gået i stykker om at reparation er sat i gang. Dette kan også ske ved mail til nabolysningen.

Husk, hvis der skal håndværkere i Fælleshuset, så skal der laves en aftale om nøgle.