Brug af fælleshusets kælder og vaskeri

Fælles vaskeri og tørreplads
I Fælleshuset findes et vaskeri, som alle beboere kan benytte uden beregning. Der er to store vaskemaskiner og en stor tørretumbler.

Vaskemaskiner bookes på et skema i vaskerummet. Hvis en maskine er booket og ikke taget i anvendelse et kvarter efter  starten af perioden, må andre overtage den pågældende maskine.

Vaskemaskinerne kan også benyttes uden booking på alle tidspunkter, hvor de ikke er booket af andre.

Tørretumbler og vaskemaskiner bookes i sammenhæng med en tidsmæssig forskydning således at tørretumbler-tiden er en time forskudt i forhold til vasketiden.

Hvis en maskine er booket, men - ved en fejl - taget i anvendelse af en anden, så har den, der har booket maskinen ret til at stoppe maskinen og tage tøjet ud.

Det skal tilstræbes at alle minimerer brugen af tørretumbleren (energihensyn og hensyn til slitage) og i stedet hænger tøjet til tørre. Dette kan ske enten på tørrepladsen uden for vaskerummet, eller i det indre tørrerum. Tøj skal tages ned, så snart det er tørt. Andre har ret til at tage tørt tøj ned fra de fælles tørresnore, hvis der mangler plads.

Brug af værkstedet
Værkstedet er ikke et fælles pulterrum, selv om det ofte ser sådan ud!

Det skal være muligt at udfolde sig med diverse arbejder i værkstedet. Efter brug - senest hver dag - skal den der har brugt værkstedet rydde værktøj på plads, rydde arbejdsbordet, feje og stille tingene til side, så andre kan komme til.

Fælleshusets værktøj må ikke fjernes fra Kælderen!

De større redskaber, som kan være farlige for børn, så som rundsav, boremaskine og svejseanlæg, må ikke stå med tilsluttet strøm, når de ikke benyttes. Ledninger skal tages ud af kontakten og rulles op.

Opbevaring af ting i værkstedsrummet
Hver hus har et mindre skab i værkstedet til eget brug. Dertil er der i begrænset omfang plads til private bordplader og træ på særlige pladser og reoler.

Øvrige private ting må kun stå i værkstedet, hvis de er under reparation eller undtagelsesvis må opmagasineres i kælderen i en kort periode (maks. nogle få uger).

Ting der på den måde står i værkstedet skal være forsynet med skilt med husnummer samt dato for, hvornår de fjernes. Foreningen har ret til at kræve af beboere, at de fjerner deres ting fra værkstedet, hvis der ikke er plads, eller tingene har stået der urimeligt længe.

Brug af fryser i Fælleshuset
Der findes to frysere i Fælleshuset til brug for beboerne. Skufferne i disse frysere er fordelt ud over alle beboerne. Beboerne kan indbyrdes aftale af udnytte hinandens ledige plads. 

Fryseren til fællesspisningen må ikke benyttes til beboernes egne madvarer.