Affaldsordninger

Affaldscontainere i skurene og på containerpladsen
De enkelte huse benytter affaldscontainere, som findes i skurene til restaffald. Papir og pap (i mindre stykker) samt glas, plast og metal kommes i særlig containere på den fælles containerplads, vi har sammen med Mallinghuse. Batterier kan lægges i en plastpose oven på containerne i containergården.

Alle affaldsposer skal være lukkede. (Se vejledning: https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/sortering )

Brug Genbrugsstationen

Øvrigt affald som fx større pap- og flamingo-stykker, træaffald og andet, som ikke er husholdningsaffald køres på Genbrugsstationen.

Grentraileren

Grentraileren er forbeholdt grenaffald fra beboerne og fra Lysningens fællesarealer. Hvis man har organisk affald i mindre stykker, puttes dette i klar plastpose, inden det fyldes på traileren. Hvis man fylder meget i grentraileren, så er det god stil selv at tømme traileren.

Græstørv, jord og sten må ikke komme i grentraileren med mindre den som fylder det i, selv tømmer traileren.

 

Genbrugsstationens åbningstider kan findes på nettet: https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/genbrugsstation