Hussalg

Hussalg

De formelle regler for hussalg og fastsættelse af pris fremgår af foreningens vedtægter. Det følgende er en udbygning af vedtægternes formelle paragraffer.

Information om salg
Beboere,som vil sætte deres andel til salg, skal informere både bestyrelsen og de øvrige beboere herom. Dette bl.a. for at give de eksisterende beboere mulighed for at overtage den andel, som sættes til salg.

Prisfastsættelse af andelen
Andelens maksimale værdi fremgår af det seneste regnskab. Hertil kan dog lægges værdien af forbedringer.

Beboerne er selv ansvarlige for at kunne dokumentere værdien af forbedringerne. Værdien fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) som vejledende.

"Godkendelse" af nye beboere
Lysningen foretager normalt ikke fravalg af de købere, som indstilles af dem der har en andel til salg. Men inden bestyrelsen underskriver salgspapirerne, skal der gennemføres en samtale, hvor et par bestyrelsesmedlemmer og de potentielle købere deltager. På dette møde lægges Lysningens forventninger frem over for de interesserede og det beskrives, hvad det vil sige at bo i et fællesskab som Lysningen. På mødet har de interesserede købere også mulighed for at få besvaret diverse spørgsmål.

Vi opfordrer potentielle købere til at deltage i fællesspisningen forud for købet.

Overdragelse af en andel
Husene overdrages til de nye beboere på de vilkår som er aftalt ved købet. 

De som fraflytter et hus, skal sørge for grundig oprydning og rengøring af huset. El, vand og varme skal aflæses og indberettes til forsyningsselskaberne.

Indkøringsprogram for nye beboere
Bestyrelsen tildeler nye beboere en "tutor", som ofte vil være nærmeste nabo. Det er tutorens opgave at hjælpe de nye med at blive fortrolige med alle praktiske forhold i foreningen.

Nye beboere kan i en indkøringsperiode deltage i fællesspisningen som gæst uden selv at skulle udføre opgaver.

 

Forrige side: Ombygninger og ændringer Næste side: Diverse