Fællesspisning

Deltagelse i fællesspisningsordningen
Fællesspisningen og den fælles madlavning er et af de centrale samlingspunkter i Lysningen. Det er ofte over madlavningen eller fællesspisningen at de sociale relationer mellem børn og voksne vedligeholdes og udbygges.

I Lysningens ordning med fællesspisning respekterer vi, at familier i kortere eller længere perioder melder sig ud af fællesspisningen. Ligeså respekterer vi, at beboere kun deltager i fællesspisningen i begrænset omfang. Vores system for beregning af opgaver til madlavning og opvask tager i stor udstrækning hensyn til, hvor meget beboerne deltager i fællesspisningen.

Beboere som ønsker at melde sig ud af fællesspisningen for en periode, skal meddele dette til administratoren af fællesspisningen senest 14 dage før en ny periode starter. 

Mad- og opvaskehold
Normalt består et madhold af 1 chefkok plus 1 medkok, og opvasken klares af 1 opvasker.

Ved mere end 15 deltagere er der point til 2 medkokke. Chefkokken sørger selv for at finde en ekstra medkok. Ligeledes er der ved flere end 15 deltagere point til 2 opvaskere. Opvaskeren finder selv en opvasker mere.

Ved mindre end 6 deltagere i spisningen, er der kun point til 1 kok og 1 opvasker

Det er tilladt at samme person udfører 2 eller 3 madopgaver samme dag og/eller 2 opvaskeopgaver. Der er også tilladt at lave mad flere dage i træk, hvis man har lyst til det.

For at få hele bemandingen til at gå op, skal der være en rimelig fordeling/variation mellem de opgaver den enkelte laver (hverdag, søndag, madlavning, opvask).

Madperiode og chefkokke
I forbindelse med administration af madordningen foretages der en opdeling af året i nogle perioder. Hver periode har en længde, sådan at det antal spisedage, der er i en periode, svarer til det antal voksne, der er med i fællesspisningen. Hermed vil der være en chefkok-maddag til alle voksne. 
Dvs.: Alle voksne, som er med i fællesspisningen, skal i hver periode være chefkok én gang plus deltage i et variabelt antal madopgaver og opvaske.

Forud for en periodes start hænges der nye madskemaer op i Fælleshuset. Alle skal herefter hurtigt skrive sig på en chefkok-opgave og også gerne skrive sig på øvrige opgaver.

Chefkokken køber ind og lægger selv ud for sit indkøb. Bilag for udlæg påføres tydeligt husnummer og afleveres i postkasse i kælderen.

For hver periode laves en opgørelse over økonomi og point, som uddeles til husene. Her kan man se, om man er i balance med opgaver og betaling. Hvis man har haft for lille et udlæg i forhold til, hvad familien skal betale, skal det manglende beløb indbetales.

Chefkokkens opgaver og ansvar

 • Vælger menu og skrive denne på skemaet senest 3 dage før dagen
 • Foretager optælling over antal spisende tidligst 3 dage inden dagen
 • Det optalte antal spisende skrives på skemaet og indikerer dermed, at framelding ikke længere kan ske
 • I tilfælde af, at ikke alle opgaver er besat - både madlavning og opvask - så er det chefkokkens ansvar få opgaverne besat. Dette kan gøres ved mail eller opråb
 • Hvis ikke alle opgaver kan besættes, må chefkokken vælge en så enkel menu, at den kan forberedes med den aktuelle bemanding
 • Chefkokken har den ubetingede ledelse (og ansvar for) dagens madlavning
 • Chefkokken er ansvarlig for at madklubbens budget kan hænge sammen. Dette forhold skal ses i et længere perspektiv. En chefkok må således godt flotte sig en dag med god mad og flere retter blot samme chefkok i andre perioder udviser tilsvarende nøjsomhed og sparsommelighed
 • Desuden byder traditionen, at chefkokken spenderer en flaske vin eller en omgang øl på sine medkokke.

Medkokkens ansvar
Medkokke skal normalt møde op kl. 16 og deltage i madlavningen med mindre andet er aftalt med chefkokken.

Opvaskers ansvar og opgaver

 • Vasker op efter aftensmaden
 • Fejer gulvet i spisestuen
 • Vasker gulv i køkkenet alle dage!
 • Tømmer kaffemaskine
 • Tømmer skraldeposer.
  Smider tomme flasker, plastic og pap fra madlavningen i spanden til formålet i vaskehuset - eller direkte i de rette container i affaldsgården
 • Vasker viskestykker m.m. mandage og onsdage.
 • Slukker for lyset - også på 1. sal
 • Sikrer at døre er låst

Til- og framelding af opgaver
Alle skal skrive sig på opgaver ved periodens start. Det skal tilstræbes, at der er balance mellem antal opgaver og antal spisninger. Bliver du forhindret i at udføre din opgave på den aftalte tid, er det dit ansvar at finde en afløser eller at udføre opgaven på et andet tidspunkt efter aftale med chefkokken.

Til- og framelding fra spisning
Som udgangspunkt er alle som deltager i madordningen tilmeldt alle dage. Framelding kan ske frem til det tidspunkt, hvor optælling af antal spisende har fundet sted. Til- og framelding senere end dette tidspunkt skal aftales med chefkokken.

De enkelte huse kan tilmelde gæster til fællesspisningen på skemaerne senest 3 dage før spisning.

Spisning i hjemmet
Hvis en familie har lyst til at spise maden fra fællesspisningen hjemme, så meddeles dette til chefkokken, helst inden borddækning. Ved senere meddelelse om spisning hjemme, må den pågældende familie selv sørge for at fjerne den unødvendige borddækning i Fælleshuset. Familien henter selv sin mad i Fælleshuset.

Betaling
Børn under 2 år spiser gratis. Børn mellem 2 og 15 år betaler halv pris. Børn over 15 år betaler fuld pris.

Point for opgaver
For hver periode opgøres antal opgaver i forhold til antal medspisende. Denne beregning resulterer i, at der udregnes et point-tal for periodens opgaver. Dette pointtal viser, hvor mange gange man i perioden har kunne spise i forhold til en udført opgave.

Økologi m.m.
Madklubben går ind for anvendelse af sunde, friske og økologiske råvarer. Chefkokken må i det konkrete indkøb afgøre om alle disse parametre kan opfyldes, eller der skal slækkes på en parameter. Chefkokken kan også beslutte at vælge en anden menu, hvis det er vanskeligt at indkøbe de ønskede råvarer .

Tilbehør
Det ses gerne at der til hvert måltid er frisk salat og friskbagt brød. Men dette er dog ikke et krav.

Valg af retter
Chefkokken skal ved valg af menu foretage en afvejning over følgende forhold (i uprioriteret rækkefølge):

Mængden af rester i fryseren - restedage er populære hos økonomaen
Variation i menuen i forhold til dagene op til den pågældende dag
Variation i forhold til, hvad chefkokken plejer at lave
At vi gerne spiser fisk min. én gang om ugen
At kødspisningen ikke tager overhånd
At børnenes ønsker også tilgodeses
At der prøves noget nyt

Der er dog to undtagelser i chefkokkens uindskrænkede ret til at bestemme menuen:

 1. Mortens aften serveres andesteg
 2. Til sidste fællesspisning før jul spiser vi flæskesteg og får ris á l'amade 

Hvis chefkokken finder det nødvendigt, indkalder vedkommende ekstra mandskab ved disse lejligheder til såvel madlavning som opvask.
De enkelte familier medbringer selv rødvin og sodavand.

God bordskik
Vi lægger vægt på, at spisningen foregår under rolige former. Dette kan opnås ved:

 • at alle møder op til spisning til tiden
 • at madholdet sørger for, at maden er delt ud på alle borde
 • at børn og voksne ikke render rundt og forstyrrer under spisningen
 • at mere støjende lege enten foregår i legerummet på 1. sal eller udenfor
 • at alle minimum bliver siddende ved bordet 20 min