Sidste nyt

 30. september slog vi to udsatte arrangementer sammen med en arbejdsdag og havde en dejlig dag og aften.

Næste side: Tidligere nyt