Andelsboligforeningen Lysningen

I andels bofællesskabet Lysningen bor en flok mennesker, som sammen danner et praktisk fællesskab.
Vi har valgt at bo tæt, men alligevel hver for sig. Tæt ved skov og strand, men samtidig i bymæssig bebyggelse.
Her et trygt stisystem til gående og cyklister, og bussen til Århus eller Odder er lige uden for døren.
Vi har mange fælles aktiviteter, men alle har samtidig også deres eget liv.

De aktiviteter, som fællesskabet bygger på er delt i nogle, som er nødvendige (- oftest også hyggelige!) og nogle, som bare er rare og sjove.

De nødvendige er fx:

  • 5 årlige obligatoriske arbejdsdage, hvor vi vedligeholder vores huse og omgivelser
  • Fællesmøder, hvor vi beslutter os for stort og småt og jævnligt diskuterer hvad vi vil med Lysningen
  • Bestyrelsesarbejde, hvor bl.a. budgetter, regnskaber og vedligeholdelsesplaner overvåges

De sjove er fx:

  • Frivillig fællesspisning, hvor de fleste mødes op til 4 gange om ugen
  • Sommerfest med kagekonkurrence
  • Grill eller udebiograf på torvet om sommeren
  • Fælles skiferier for dem der vil med
  • Fælles deltagelse i diverse løb

ABF* har udarbejdet foldere med vigtige generelle oplysninger til nye andelshavere, som du kan finde her på deres hjemmeside: Pjecer og publikationer

*Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Næste side: Sidste nyt